Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen. Ik verdien als metselaar wel genoeg om samen te leven, maar de eerste uitgaven voor een huishouden in de stad, zijn mij te machtig."

Dit bezwaar, evenals de gedachte aan het verlaten van broer en zuster, maar vooral van de kinderen, die hij had zien geboren worden, snoerde hem den mond. Jamba had reeds meermalen tegen Handrien gezegd dat zijn broer sedert een tijdje de oude niet meer was, „hè is angers es angers, hè is zoo stil gewaore es of 'em get in de wèèg zit. Veer zolle zeen det veer 'em get flokkerder1) maken; en ziene naamsdaag2), den teenden Augustus, dèè viere veer dit jaor ins ferm."

Aldus was het plan ontstaan, dat nu stond uitgevoerd te worden, want het was de vooravond van Sint Laurens.

Oom zou tot 7 uur aan het werk zijn, en kon dus tegen acht uur worden verwacht. Alle toebereidselen waren afgeloopen. Karnemelkspap met dikke stukken roggebrood er in dampte op het vuur, en de „moor" s) raasde reeds, waaruit achterna een heerlijk „schöttelke" 4) koffie zou worden opgeschonken.

Maar Handrien had grootscher plannen. Zij had in den morgen reeds „proemen-spies" 6) klaar gemaakt, stijf deeg tot eene ronde plaat gerold, den rand in sier-

1) Flokker levendig, opgewekt.

2) In Limburg wordt niet de geboortedag gevierd, maar de patroon of naamsdaag, d. i, de dag, waarop de Heilige, naar wien men gedoopt is, in den almanak voorkomt.

3) Moor: waterketel.

4) Eigenlijk schoteltje, maar in verband met koffie, voor kommetje. Waarschijnlijk door de gewoonte om uit het kommetje in het schoteltje over te gieten, waaruit gedronken wordt.

5) Pruimen-moes.

Sluiten