Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat roept dat mensch toch?" vroeg ik. „Hè, wat klinkt dat droefgeestig midden in den nacht."

„'t Is een oud vrouwtje, dat u voor een paar centen een sprookje of legende zal vertellen," was Mantra's antwoord. „O," liet ze er met verrukking op volgen, „ze kent zulke mooie verhalen, ik zou er den ganschen nacht wel naar kunnen luisteren."

„Werkelijk?" vroeg ik. „Roep haar dan hier, deze nacht is juist geschikt om sprookjes te hooren."

Mantra haastte zich aan mijn bevel te voldoen en nadat zij de oude vrouw eene hartversterking, in den vorm van een kopje koffie, had toegediend, begon deze op mijn verzoek haar verhaal over het ontstaan van aardbevingen.

Vele, vele jaren geleden, toen er nog geen blanken op Java waren, werd ons land door twee machtige vorsten geregeerd.

De een was groot gelijk een reus. De andere koning, aan wien de helft van het rijk behoorde, was bij de eerste vergeleken, een klein dwergje, daarbij ziekelijk en hulpbehoevend.

Tot overmaat van ramp stonden de beide vorsten op voet van oorlog met elkander, want de reus, van zijn kracht bewust, tartte den dwerg op onuitstaanbare wijze.

De reuskoningin leed onuitsprekelijk onder al die onaangenaamheden, want de dwerg was haar broeder. Gaarne had ze beide vijanden verzoend, maar al hare goede raadgevingen en hare vredelievende tusschenkomst stuitte af op de felle haat en jaloezie van haar gemaal.

Sluiten