Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met welke buitengewone zorg werd den avond te voren de kleeding en bewapening in orde gebracht, en hoe flikkerde en flonkerde op den ochtend van het onderzoek elk metaaldeeltje, hoe glansde het ledergoed in het licht der bleeke winterzon, die tevergeefs poogde een onbescheiden straaltje te werpen op een mogelijk in de kleeding achtergebleven vlek of spat.

Als beelden uit één stuk gehouwen stonden ze daar, de uitverkorenen, ondanks het kloppend jagen in hun binnenste, bij de nadering van den commandant, onder wiens vorschend oog nu met bewonderenswaardige regelmaat en gelijkheid de verschillende bewegingen werden uitgevoerd.

De goedkeuring daarop liet dan ook niet lang op zich wachten en opgeruimd marcheerden de nu afgerichte soldaten huiswaarts, waar Bramsen door Pinters plechtstatig ontslagen werd van den titel „Boertje", dien hij gedurende zijnen recrutentijd had gedragen.

Natuurlijk werd dien avond druk gebruik gemaakt van de vergunning tot uitgaan, en ook het ons bekende drietal trok welgemoed langs straat en gracht, genoeglijk koutend, soms links of rechts een ooglonk werpend, waar een dienstmeisje met vluggen tred hun voorbij ging, naar 't glunder lachje te oordeelen, niet ongevoelig voor het vluchtig huldeblijk.

Doch ook aan de genoegens van zulk eene wandeling komt een einde, vooral als een gure wind aan eiken hoek van straat of steeg u aanblaast, en daar Bramsen zich genoopt voelde om tot viering van den gewichtigen dag zijn vrienden te onthalen, stelde Gerritsen voor een bezoek te gaan brengen aan vrouw Ratjepol. Wel

Sluiten