Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn kwartiergenoot afgesproken, zich op de wacht met pannekoeken tevreden te stellen, die dan in den ketel werden medegenomen. Op die overeenkomst was hij niet weinig prat, en telkens als de etendragers aan de wacht verschenen, kon men hem hooren den draak steken met hunne vrijwillige oefening in het maken van militaire marschen, zooals hij het noemde.

Nu was al spoedig bepaald geworden, dat de patrouilles den ransel aan de wacht konden achterlaten, en hiervan maakten de kameraden op zekeren dag, dat hij voor dien dienst afwezig was, gebruik om zijne pannekoeken te verschalken, waarna zijn ketel door zand weer op de gewenschte zwaarte gebracht werd.

Toen nu het etensuur daar was, begon Hevelaar naar gewoonte zich \%-oolijk te maken over de kameraden, die zoo dom waren zich moe te loopen, om elkaar wat middageten te brengen, dat toch koud en smakeloos aan de wachten kwam. Neen, dan was hij verstandiger en ging nu met smaak zijn spekpannekoek nuttigen. Doch wie schetst zijne verontwaardiging, nog vergroot door het gelach der kameraden, toen hij zijn ketel opende en op den inhoud staarde.

De wachtcommandant, aan wien hij in zijne gerechtvaardigde boosheid zijne klachten uitte, wist hem weder in goede luim te brengen door te bepalen, dat op kosten der gezamenlijke boosdoeners in de nabijgelegen hoeve nieuwe pannekoeken zouden gebakken, of zoodanige spijs aangeschaft worden, als men daar kon krijgen.

Hiermede was de goedhartige Hevelaar tevreden, en de bewerkers van zijne boosheid waren dat zeker niet

Sluiten