Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze schudde het herderlijk hoofd, stak de pijp in den mond en .... zweeg.

Hoe vindt je toch zoo iets? Is dat niet genoeg, om al het vuur in mij te verstikken en als een doove kool in den kring der familie terug te keeren? Nog veertien dagen en dan hoera! naar huis.

Jet.

N.B. Lizzy schreef mij, dat moeder van plan is, als ik mij goed gedraag en dik blozend terug kom, op mijn verjaardag, 13 September, een jongeluisdineetje te geven. Probeer dan ook, om eens uit te breken.

Dezelfde.

Utrecht, 17 Augustus 1891.

Beste Jet!

Je brief ontvangen. Zeer verlangend naar je verdere indrukken, doch geen tijd je meer te schrijven.

Je oude vriendin Saar.

Pastorie te Drummeien, 18 Augustus 1891.

O kind!

De wonderen zijn de wereld niet uit. Een heer, een echten heer gezien en gesproken! Is het niet. om stijf van zichzelve te vallen en verward in het hoofd tot het leven weer te keeren? Een heer gesproken in Drum-

Sluiten