Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Indische Buitenpartij.

DOOR

P. J. J. A. GEESINK.

Het was September 1894.

Reeds sedert eenige maanden had het niet meer geregend en in M..het plaatsje dat bekend is om zijn koel klimaat, heerschte een lastige hitte. De wegen waren met een hand dik stof bedekt, de bladeren hadden hun groen zien verdwijnen achter een grijze laag; enkele uitgestrekte grasvlakten hadden den tint aangenomen van eene heide. En nog steeds brandde en blakerde de zon velden en wegen; niets groeide meer en alles scheen allengs te zullen bezwijken onder den invloed der loodrecht vallende stralen.

Ook de bewoners van het plaatsje schenen gedrukt te worden door die hitte. De toch reeds niet opgewekte stemming was nu geheel „down . Geen enkel feestje, geen enkel bal, geen enkele receptie! Het was vreeselijk, en vooral de danslustige meisjes en de naar een' schoonzoon hakende moeders waren in wanhoop. Wat was het saai! En wat een jongelui! Alles „fin de siècle . Neen dan waren de jonge heeren in haar tijd anders.

Sluiten