Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar komen om ten slotte in twee clubjes van vieren te blijven staan. Nauwlijks was dan ook het dejeuner afgeloopen of zij hadden zich om twee kleine tafeltjes gezet en waren druk bezig kaarten en fiches uit te zoeken en met vergenoegd gelaat zagen zij, hoe het eerste spel werd gegeven. Het was juist acht uur, en men had den heelen dag voor zich.

Inmiddels begreep „Het Centrum", dat er wat moest worden gedaan om de sombere stemming te verbreken. Een tochtje naar de overzijde der rivier werd ondernomen en weldra zag men alle jonge dames en heeren zich over de rolsteenen naar den overkant begeven. Dank zij de gladheid, moesten zoowel dames als heeren de meest potsierlijke sprongen doen om in evenwicht te blijven en de daardoor opgewekte hilariteit bracht vroolijkheid en opgewektheid onder de meer bejaarde toeschouwers zoowel als onder de jongelui. Goddank! de stemming was er weer! Nu daarvan gauw geprofiteerd en nog eens een dansje gewaagd. Ditmaal rustte er meer zegen op en hoe langer hoe luidruchtiger spraken de heeren en lachten de dames.

Één ding was maar jammer, men kon niet baden! Zou daaraan niets te doen zijn? Waren er nog niet meer bassins in de buurt misschien? Men moest toch eens gaan verkennen! Ja, dat zou men doen! Onder luid gejubel met de muziek voorop en een Inlander als gids bij zich, ging men al hossende er op uit en weldra bracht een jongen de boodschap, dat een bad, met watei ditmaal, gevonden was. Alles dus in orde! Al wat niet speelde spoedde zich naar de badplaats en weidia bewezen gillende kinderen en baboe s, die met badgoed

Sluiten