Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt mild. Zoo had dan Kiske van de collega's een fraaien „zorg" met springveeren zitting ontvangen; de onderofficieren hadden hem eene mooie pendule vereerd, de adjudantsche had eene koffiekan met eene theestoof gegeven, enz., enz. Maar men weet, hoe het gewoonlijk met deze dingen gaat: van 't eene krijgt men dubbel, van 't andere niets. Was er dus in 't eene overvloed, in 't andere was er weer bepaald gebrek. Maar, gelukkig, men kon zich behelpen, daar het alleen de allerintiemste vrienden waren, die men genoodigd had.

Vooreerst waren er Keetje's stiefouders, die voor deze gelegenheid met buitengewone mildheid voor eene ruime hoeveelheid jenever hadden gezorgd. Dan de getuigen, waarbij ook de rooie Minders was. Vervolgens de collega s van Kiske's „compie", die zoo'n mooien stoel hadden gegeven. Eindelijk een paar nieuwe buren van Kiske, die zich heel den avond bij de oudelui Mulder uit het naamloos kroegje hielden, en, om niet al te veel in het mannelijk personeel te blijven zitten, waren er ook, behalve de bruidsmeisjes, nog drie vroegere „kameraadjes" van Kee, die evenals zij, reeds een weinig over de jaren waren geraakt, en zich tegelijk daarmee ook over sommige vooroordeelen hadden heengezet; ten minste, zij gedroegen zich hier met merkwaardige ongedwongenheid.

Het was eene tamelijk hooge en groengeverfde tafel, waar zich dit gezelschap omheen geschaard had. De bruid zat op de mooie stoel aan het einde der tafel. Daar voorts de ruimte zeer beperkt en het aantal stoelen onvoldoende was, had men aan hare linkerzijde op eene bank, die men voor deze gelegenheid wel van de

Sluiten