Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de algemeene vreugde te verhoogen. Bij de vier korporaals gaf het aanleiding om elkaar te dringen, waarvan de een den ander kon beschuldigen de oorzaak te zijn; en vooral als in dit gedrang soms iets uit een glaasje werd gestort, gaf dit reden tot velerlei waarschuwingen en kwinkslagen. Hunne collega's aan den overkant vonden er gelegenheid door, de meisjes heimelijk achter den rug om in de zijde te kittelen, waarop deze dan zeer lieve gilletjes slaakten, met quasi-verstoordheid naar den onvindbaren euveldader zochten, en eindigden met den onschuldige een verleidelijk tikje om de ooren te geven, t geen natuurlijk met eene kus al worstelend moest worden geboet.

Doch de 1 i o n van het heele feest was de „rooie" Minders! Hij had zich met de taak van schenker belast, en waarlijk, hij vervulde die op uitnemende wijze. Glazen had hij slechts een zestal. Deze waren, naar hij verklaarde „voor de dames". Daar er echter behalve de bruid en hare vijf speelnooten ook nog de stiefmoeder en eene buurvrouw aanwezig waren, moesten er „strootjes getrokken" worden, wie van de dames van een glaasje „reserf"1) zou maken. Het lot viel, en het viel op Minders rechterbuurvrouw, de bescheidenste en meest bevooroordeelde van allen. Zij bloosde toen de uitslag van het lot haar aan de algemeene aandacht prijs gaf en verklaarde, „dat zij het, — o, nee! — nooit zou aanraken! Maar er hielp niet aan, zij kreeg een theekopje voor zich, evenals de heeren, die minder voor

1) Kazerne-term: Van iets reserf maken beteekent: voor in aanmerking komen.

II.

er niet

5

Sluiten