Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geruimen tijd bij de gastvrouw achter, — om haar behulpzaam te zijn bij het in orde brengen van hare echtelijke woning.

Zoo was Kiske dan getrouwd en — hij was recht gelukkig.

Men had hem twee dagen vrij van dienst gegeven, die hij in stille genieting van zijne vreugde doorbracht.

Iemand, die pas getrouwd is, heeft in de kazerne allerlei vrijmoedigheden te verduren, en ook hij kreeg daar natuurlijk ruim zijn deel van; maar zij vermochten hem niet uit zijne stemming te brengen: 't Kiske trok zich geen van deze dingen aan.

Overigens hielden deze plagerijen ook gauw op. Kiske was 't vorige Kiske niet meer. Van dien eersten dag af dat de rooie Minders zijne aandacht had gevestigd op haar, die thans zijne vrouw was, en hij zich een tandenborstel had aangeschaft, had er eene verandering in hem plaats gegrepen, die nu in zijn trouwen haar hoogtepunt scheen bereikt te hebben. Er was iets waardigs over zijn wezen gekomen, iets mannelijks, waardoor de oude plagerijen van lieverlede verstomden. Er was eene ernstige en tegelijk blijmoedige trek over dat scheve gezicht gekomen, waardoor het eene bijna mannelijke schoonheid had verkregen. Zijne woorden werden minder in aantal, maar wonnen daardoor ook in gewicht. De soldaten kregen meer respect voor hem; het gezag, dat hem vroeger slechts met mate werd gegund, alleen

Sluiten