Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans' examen.

DOOR

R O M A.

„Schuif jullie kopjes nog eens bij, jongens, toe, en babbel eens een oogenblikje gezellig; jullie kunt niet zoo den geheelen avond ingespannen doorwerken."

Frans Villoy lachte en rekte zich uit met een zucht van verlichting.

„U hebt gelijk, mevrouw, dat gaat ook niet. Toe, Rob, schei ook eens een oogenblikje uit: non s e mper arcum tendit Apoll o."

„Beste boys, in vredesnaam geen Latijn, dan bekruipt mij zóó'n gevoel, verraden en verkocht te worden," lachte mevrouw Balders.

„Mevrouwtjelief, wat hebt u er toch slag van, het een mensch gezellig te maken; ik werk nergens beter en vlugger op dan hier s avonds in uw huiskamer."

Een glimlach van trots gleed over Rob Balders' gezicht, toen hij zijn moeder zoo hoorde prijzen, en aan een plotselinge opwelling gehoor gevende, stond hij op, sloeg zijn armen om zijn moeders hals en kuste haar.

„Malle jongen," zeide zij zacht, maar een groot ge-

Sluiten