Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nelly met een zwaai het vertrek. Nora ziet haar door 't venster na, werpt haar een kus toe en zegt in zich zeiven: „Heerlijke, onverbeterlijke plaagster!"

t W ordt tijd om na het afgeluisterd gesprek te onderzoeken met wie wij kennis maakten. Wij bevonden ons in het net doch zonder luxe ingerichte vertrek der dames Rijs.

Dat het een damesvertrek is, bespeurden wij terstond bij het binnentreden.

Behalve een keurig schrijftafeltje en een met witte tule gearrangeerde toilettafel, zien wij er een paar kleine fauteuils, terwijl de wanden versierd zijn met allerlei petits-riens. Maar hier is dan ook alles opgehangen en tegen den muur gehecht wat menige oude juffrouw zorgvuldig weggesloten zou hebben in hare kasten en doozen, of hoogstens neergezet op een console.

Twee groote portretten, waarschijnlijk de ouders voorstellende, nemen ter wederzijde van de schrijftafel den wand voor t grootste gedeelte in beslag. Zij zijn omringd door allerlei photographiën in grillige vormen geschikt. In het midden een anker vervaardigd uit Christmascards, reclames voor Van Houten's cacao, Kemmerich enz. enz. In een hoek der kamer hangt, met een grooten strik saamgebonden, eene verzameling gedroogde grassen, judaspenningen, distels en pauweveeren. De beide ledikanten met wit neteldoeksche gordijnen omhangen zijn verborgen door een Japansch kamerschut, zoodat men deze kamer meer als zit- dan als slaapkamer beschouwt.

Het heiligdom der zusters wekt, en niet zonder reden,

Sluiten