Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontvangen en in eiken blik, dien de voorbijgangers toevallig op hem wierpen, las hij de erkenning van het gewicht, door zijn nieuwen graad aan zijn persoon verleend.

Helaas, ook hij zou niet ontkomen aan het dreigende vonnis: „Wie zich verheft zal vernederd worden."

Een nietig blaadje, dat ongezien op een stoep hem onder den voet kwam, was oorzaak dat de in het volle besef zijner waardigheid voortschrijdende zoon van Mars plotseling uitgleed en op de morsige straat zijne sierlijke uniform bevlekte.

^ erd wenen was op eens dat heerlijke gevoel van zelfbewustheid; verdwenen om plaats te maken voor spijt en ergernis over het dwaze figuur, dat hij maakte, zoo weinig strookend met zijne hoogvliegende gevoelens van daar straks.

Wat hem het meest hinderde was de groote pret, die zijn ongeval verwekte bij een paar lachlustige deerntjes, die onder de getuigen van zijn val behoorden en met \erkropte woede onttrok hij zich, pijnlijk getroffen in zijn gevoel van eigenwaarde, aan de spottende blikken der omstanders.

Haastig zijn pad vervolgende, was hij eenige oogenblikken later in den kring zijner verwanten, waar hij vrijwel met een arme zondaarsgezicht aankwam.

Dadelijk waren alle handen in de weer om de sporen van zijn val, die hij op de kleederen meedroeg, te doen verdwijnen, wat volkomen gelukte en zoo geraakte hij ook langzamerhand weèr zelf in betere luim.

t W as reeds laat in den avond, toen hij naar de kazerne terugkeerde. Daar bewoonde hij dezelfde kamer,

Sluiten