Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedreven door zijn zorg opende hij nog even de oogen, en haar zacht ziende sluimeren, geleund tegen zijn schouder, doortrilde hem een groote teederheid, en hij drukte zijn arm vaster om haar heen, prevelend in den rijkdom van zijn bezit: „Dank, dank Vader, dat Gij ons dit gegeven hebt."

Toen deed de slaap langzaam een sluier dalen over zijn gedachten, en voerde hem zijn droomland binnen, hem alles grootscher, fantastischer voortooverend dan de werkelijkheid.

Sluiten