Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een dag op een koffieland.

DOOR

S. KALF F.

Ga je mee, ga je mee,

Ga je mee, naar boven ?

Aldus zijn hoogste deuntje zingende, kwam mijn vriend Sillemans mij aan boord met het voorstel om in de aanstaande Paaschdagen „naar boven", d. i. naar het gebergte te gaan.

't Was op een Soerabajasch kantoor in de Chineesche Voorstraat. Eene omgeving alleszins geschikt om het trekvogel-instinkt bij den europeaan op te wekken: een straat van stijllooze en witgepleisterde gebouwen, onveranderlijk magazijn, kantoor of winkel, en waar de zon, eene onbeschaamde zon, ongehinderd door eenig loover, op de ontvelde pilaren der toko's kon schijnen. Een stoffige, drukke straat, vol vrachtwagens en huurvigelantes, vol koelies, chineezen en arabieren. De smalle voorgalerijen der gebouwen hier en daar versperd door ruwhouten kisten, waarin Zwitsersche melk en deensche boter; en blikken binnenkisten waarin katoentjes

Sluiten