Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoord hoe ze door herhaaldelijk afdammen zoo arm aan vocht was gemaakt, dat ze dreigde eene rivier met de watervrees te zullen worden.

Herhaaldelijk overkruiste een bamboebruggetje de)beek; wel wat onbeholpen en kunsteloos, maar niettemin meer in harmonie met het Javaansche landschap dan ijzeren pijlers en geteerde houtwerken. Ze kwamen teekenachtiger voor dan al die in balken en schroeven vastgelegde geometrie.

Weldra hield de koffie geheel op; er volgden velden met turksche tarwe, die nog zeer hoog in 't gebergte tiert; daarna golvende en stoppelige grasvelden, en hooge alang alang, met kreupelhout [doormengd. Massieve voorgebergten met wijdgapende ravijnen deden zich voor ons op. In lange slingers wond zich het pad naar boven, gelijk het spoor van een schaatsenrijder die met korten draai heen en weder zwiert. In de helling was de smalle route uitgekapt; boven ons de steil oprijzende bergwand, beneden de groene afgrond. Ook werden de kloven zoo diep, dat de weg er niet meer door heen was getraceerd; ze moesten omgetrokken worden. Een enkele maal, toen wij een bosch van tjemara-boomen bereikten, schoot een schitterend geele streep door de groene woudcoulissen, rees en daalde weer, omzweefde een der loofkronen en verborg zich eindelijk in het naaldloover. Een plechtige stilte heerschte in deze hoogere bergstreek; niets dan het suizen van den wind door de tjemara's en beneden in het ravijn het rumoerig water.

Tjèleng! tjèleng! hoorden wij op eens den inlander, die ons gevolgd was uitroepen, en tegelijk stoven vier wilde zwijnen knorrend en snuivend het pad over.

Sluiten