Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 3g -

Haarge'aatwas zoo hemelsch, zoogoddelijk leer! Ik zag dat gelaat op aarde wel meer.

Zij loeg, en haar lach was zoo vriendelijk, In alles den lach mijner liefste gelijk.

Zij wenkte mij zwijgend, en 'k weet niet, 't werd Mij zonderling vreemd en wel aan het hert.

Daar was iets dat mij te zingen dwong,

En ik zong het lied dat de Minne mij zong

Ik zong als de Minne die mij had gekust, Een lied vol verlangen en louteren lust.

Ik zong voor de Maagd die mij wenkte en mij riep, Kn die mijn hert in ?en hemel herschiep.

Tot haar vloog mijn ziele, blank en blij, Op vleugelen van melodij ;

Sluiten