Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wolken schoven, zwart en grauw,

Vóór maan en ster en hemelblauw.

Jk zag, als de roode bliksem glom, De golven steigerende omendom.

Ik hoord' hoe de zee de rotsen sloeg, Hoe wild de wind door de wouden joeg, Hoe mijn harte klopte en mijn ziele kloeg

Hoe zalig de dal-man wien de rust In een veilige woning de oogen kust!

Daar stond de Min weer aan mijn zij : « Wat klaagt ge, wat vraagt ge, wat wilt ge van

— - « Ik wil » — hoe blonk haar blanke pracht Zoo hel in den hollen en donkeren nacht —

« lk wil... met U wil ik eeuwig hier staan, Al moest ook alles om ons vergaan ! »

Sluiten