Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn degen gold er honderd, Ja duizend in den strijd; Als hij kwam aangedonderd Werd Alva bleek van spijt

Geen vijand zou hij tergen,

Noch minder maakt' hij buit. Hij rukte de eerste in Bergen En trok de laatste, er uit.

Den dapp're dien hij kwetste Verzorgd' hij als een vrind; Nooit loog hij, zwoer noch zwetste... Hij had maar eens bemind.

¥

Geen mindre zou hij kwellen

Van zeden was hij rein ; Hem noemden zijn gezellen : Den goeden kapitein.

Sluiten