Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— «'k Verbrak mijn trouw,'k verbrak mijn eed, En in 't gehaatte bruiloftskleed

Vlucht ik mijn ega's toren.

Roei aan, of 'k ben verloren!»

De veerman sust het bevend kind ;

« O vrees niet voor de baren ;

Ik breng 11 waar geen mensch u vindt En niemand ooit zal varen! »

— «Ik zwoer mijn heer en echtgenoot Getrouw te minnen, tot den dood;

En, God heeft 't moeten hooren Wat ik hem heb gezworen!»

De veerman glimlacht, antwoordt niet,

En zet zich aan het varen;

Weer klimt en daalt zijn minnelied

Lichtvloeiend als de baren.

Het meer lacht in den maneschijn; Hoe wonderschoon het schipperkijn, Hoe lief en jong het bruidje,

Hoe licht en vlug het schuitje!

Sluiten