Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Toen ik, ongeveer anderhalf jaar geleden, een eerste prospectus verspreidde, waarin het voornemen werd te kennen gegeven om van een groot aantal Schiedamsche familien »Fragment Genealogieën" samen te stellen, had ik niet kunnen denken, dat deze, in het klein opgezette uitgave, proporties zou aannemen, zooals thans het geval is.

Uit het oorspronkelijke plan van uitgave is voortgekomen het s Gulden Boek van Schiedam", waarvan thans het eerste deel compleet is.

Aanleiding tot die groote uitbreiding is geweest, de enorme hoeveelheid gegevens, welke ik betreffende een aantal Schiedamsche geslachten bezit, waardoor het mogelijk is geworden het meerendeel der voorgenomen Fragment-Genealogieën tot volledige Genealogieën uit te werken.

Ook op andere wijze is het plan van uitgave gewijzigd, en komen er in dit eerste deel, in plaats van twintig wapens, zooals in den aanvang het voornemen was, ongeveer twee honderd wapenafbeeldingen voor.

De uitvoerigheid waarmede thans de geschiedenis der verschillende familiën behandeld is, zal aan het

Sluiten