Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootste deel der inteekenaren, vooral aan die, wier familie wordt opgenomen, niet onwelkom zijn, en dat wel, naar ik meen, om de navolgende redenen:

Mijn „Gulden Boek" is opgezet met de gedachte, dat, wanneer het eenmaal compleet zal zijn, het moet zijn een »Familieboek" van Schiedam, waarom ik dan ook gemeend heb, van een groot aantal familiën die, aan de in de Genealogieën behandelde geslachten, nauw verwant zijn, min of meer uitvoerige genealogische, heraldische of historische aanteekeningen te moeten opnemen.

Wanneer mijn werk compleet zal zijn, dan stel ik mij voor, dat daarin een groot deel van de geslachten, die gedurende minstens een eeuw te Schiedam gevestigd geweest zijn, en wier leden aldaar Regenten-ambten bekleed hebben, er min of meer uitvoerig een plaatsje in gevonden zullen hebben, waarom ik meen te mogen zeggen, dat dit werk zal worden een »Familieboek" bij uitnemendheid.

Wat de inrichting der Genealogieën betreft, heb ik gemeend, met het oog op het meerendeel der inteekenaren, dat uit met-genealogen bestaat, de m. i. eenvoudigste methode te moeten volgen, namelijk die, welke vroeger werd toegepast door onze meest bekende genealogen, als de Heeren AnSPACH, van der muelen, polvliet, Scheffer, vorsterman van oyen en meer anderen, juist omdat die indeeling, den leek, den niet-genealoog het gemakkelijkst overzicht zal aanbieden.

Ter vereenvoudiging van dit systeem veroorloofde ik mij enkele vrijheden in de indeeling en laat, ook weer ter wille van het duidelijke overzicht, datum van

Sluiten