Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vormd Predikant te Zevenhuizen, geboren te Rockanje den I9en December 1763, ongehuwd overleden te Zevenhuizen den 6en December 1823 en aldaar in de kerk onder den Preekstoel begraven.

3. Jacob Knappert, die volgt IVóis (zie pag. 18).

4. Adrianus Knappert, geboren te NederHardinxveld den i4en September 1769, en den 4ea October van hetzelfde jaar aldaar overleden.

IV. SIMON CORNELIS KNAPPERT (8), Secretaris der stad Schiedam van 1787/1789 en Notaris aldaar, geboren te Brielle den 2en Februari 1761 (gedoopt aldaar den 6en d.a.v.), overleden te Schiedam den 7en December 1840, gehuwd voor de eerste maal te Schiedam den 2en April 1782 met Anna Schelts.

Hij huwde ten tweede male te Schiedam den nen October 1795 (ondertrouwd aldaar den 2 2en September 1795) met Arnolda Antonia du Pont (9) (dochter van Anthony du Pont en van Lucretia Cornelia Bols), geboren te Maastricht den 6en Mei 1774, overleden te Schiedam den 9en Maart 1855.

Sluiten