Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. Cornelia Johanna Wilhelmina Knappert, geboren te Alfen a/d Rijn den 30en Juli 1873, gehuwd te 's Gravenhage den 5en October 1899 met Johannes Maurits Tromp, Officier van Administratie bij de Kon. Ned. Marine (zoon van Johannes Tromp en van Anna Helena van Gelsdorp), geboren te Vlissingen den 15en Juli 1867.

lVóis. JACOB KNAPPERT (24) (zie pag. 7), Ritmeester in den dienst van Z. H. den Prins van Oranje, in het Regiment van den Landgraaf Van Hessen-Philipsthal, geboren te Rockanje den i5en September 1765, overleden te Schiedam den 12en Juli 1805 (en aldaar den daarop volgenden dag begraven), gehuwd te Schiedam den i3en November 1794 met Maria Knappert, Regentes van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam 1806/1810 (dochter van Adrianus Knappert en van Cornelia Anthonetta den Beer, te voren genoemd), gedoopt te Schiedam den 25™ November 1774 en aldaar overleden den 2Óen September 1810.

Uit hun huwelijk waren de navolgende drie kinderen.

Sluiten