Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 3en Augustus 1899 met Petronella Feenstra (dochter van Pieter Feenstra en van Anna Tjeenk Willink), geboren te Witmarsum den 3en December 1874.

VIbis. Dr. JAN KNAPPERT (31), Hoogleeraar in de Godgeleerdheid vanwege de Ned. Herv. Kerk aan de Gemeente-Universiteit te Amsterdam, geboren te Schiedam den nen Februari 1836, overleden te Amsterdam den 29en September 1893, gehuwd te 's-Gravenhage den 22en Juni 1859 met Emilie Charlotte van Gogh (dochter van Bastiaan van Gogh en van Jacoba Knappert), geboren te 's-Gravenhage den 20en November 1832, overleden te Amsterdam den 29en Mei 1897.

Uit hun huwelijk waren de navolgende zes kinderen:

1. Dr. Laurentius Knappert, Ned. Hervormd Predikant te Assen, geboren te Harlingen den 7en Juli 1863, gehuwd te Leiden den 5en Juli 1887 met Mary Mac Gillavry (dochter van Robert Jacob Wijnand Mac Gillavry, Resident van Pekalongan en van Emma Wilhelmina Epp), geboren te Goenong Patti bij Semarang den 4en October 1864.

Sluiten