Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DER HEIM.

Wapen. In goud drie opspringende roode vossen 2 en 1. Gekroonde helm. Helmteeken: Een uitkomende roode vos, de staart zichtbaar. Dekkleeden: Rood en goud.

Van het geslacht van der Heim (of van der Heym *), dat van Duitschen oorsprong is, en gevestigd was te Hamm in Westphalen, vinden wij het eerst vermeld Adam van der Heim. Uit zijn huwelijk met eene ons onbekende Duitsche vrouw werd o. a. een zoon geboren Rutger van der Heim, die volgt I.

I. RUTGER VAN DER HEIM, geboren te Hamm aan de Lippe in Westphalen. Hij was aldaar lid van het Stadsbestuur en huwde Clara de Vos. Hij vestigde zich metterwoon in Holland.

Uit hun huwelijk waren vijf kinderen.

1. Rutger van der Heim, die volgt II.

*) In de Registers te Schiedam, komt de naam ook voor als: van der Heymen en van der Heimen.

Sluiten