Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit hun huwelijk sproten twee kinderen.

A. Nicolaas Theodorus van der Heim, geboren den i8en Mei 1695, ongehuwd overleden te Rotterdam den 2gen Mei 1726.

b. Mr. johannes henricus van der heim (l), Vroedschap (1734—1738 en Schepen (1730) der Stad Schiedam, Tresorier van Oorlog (*737)i geboren te Rotterdam den 30™ Maart 1702 (gedoopt aldaar den yea April d.a.v.) en ongehuwd overleden te Rotterdam den 1 ien Mei 1738 (begraven den I7en d.a.v.).

IIbis. HENDRIK VAN DER HEIM (2), Schepen (1655), Raad in de Vroedschap (1655—1667) en Pesthuismeester (1661) te Schiedam. Hij overleed te Schiedam den i4en Augustus 1667. Hij huwde Grietje van Bleyswijck (dochter van Dirck Adriaansz van Bleyswijck (3), Raad, Schepen, Weesmeester en Burgemeester van Delft. Gecommitteerde Raad van de Staten van Holland ad vitam, en van Lijsbeth Damen van der Graft) (4), geboren te Delft den I7en October 1617, overleden te Schiedam den i2en Augustus 1701, (begraven den i8en d.a.v.).

Zij hadden de navolgende kinderen:

Sluiten