Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 5en Januari 1669 en ongehuwd overleden te Rotterdam den I2en April 1723 (den i7eD d.a.v. begraven in de Groote Kerk aldaar (Trans N°. 9).

B. Margaretha van der Heim, geboren te Rotterdam den 25en Mei 1671, (den daarop volgenden dag Remonstrantsch gedoopt), overleden te Rotterdam den I3en Januari 1705, (begraven den i9en d.a.v. in de Groote Kerk, Trans N°. 9) gehuwd te Rotterdam den i7en November 1688 met Adriaen Sleght, geboren te Rotterdam den 9en April 1669, overleden aldaar den 13" Juli 1737, na te zijn hertrouwd.

4. Johannes van der Heim, die volgt Wlbis.

5. Cornelis van der Heim, gedoopt te Schiedam den 5en Februari 1648, ondertrouwd aldaar den ioen Februari 1673 met Geertruyt Dullaer, geboren te Rotterdam.

Hun huwelijk was kinderloos.

\

III. Dr. ADAM VAN DER HEIM (6), Burgemeester (1678), Lid van de Vroedschap (1673—1723), Schepen (1670) en Leproosmeester (1676) te Schiedam, Gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maas en Hoog-Heemraad van Schieland,

Sluiten