Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29en Juli daaraanvolgende aldaar overleden.

5. Mr. Jan van der Heim, Heer van Goudswaard*), Burgemeester (1717), Lid van de Vroedschap (1722—1753) en Weesmeester (1726) te Schiedam, Hoog-Baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, Hoogingeland van Delfland, Hoog-Heemraad van Schieland, enz. enz., geboren te Schiedam den 8en October 1680 en aldaar ongehuwd overleden in Augustus 1753 (begraven den ien September 1753).

6. Gerard van der Heim, gedoopt te Schiedam den 29en November 1682 en aldaar overleden den 9en Juli 1687 (den volgenden dag begraven).

7. Hendrik van der Heim, gedoopt te Schiedam den 6en October 1684 en aldaar overleden den 4en December 1700.

8. Anna Catharina van der Heim, gedoopt te Schiedam den 2ieDJuni 1686, overleden den nen Juli 1708, gehuwd den 23en Maart 1707 met Fran^ois van der Tijdt (8), Rentmeester van Schieland, geboren te Rot-

*) Bij koop van de Staten van Holland en West-Friesland dato 11 Augustus 1731. (V. d. Aa, Aardrijksk. Woordenboek, op «Goudswaard").

Sluiten