Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

terdam den

overleden

aldaar in 1753.

9. cornelia van der heim (9), gedoopt te Schiedam den 4en Juni 1688, overleden te

Schiedam den 4en December 1726 met Mr. Johan van der Does (io), Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland. Thesaurier-Generaal der Unie (zoon van Mr. Johan van der Does, Raadpensionaris, Raad en Burgemeester der stad Gouda, Gecommitteerde Raad van Holland, Gedeputeerd in de Staten-Generaal, Dijkgraaf van de Crimpener Waard, en van Elisabeth van der Dussen), geboren te Gouda den i2en September 1694, over-

10. Gerard van der Heim, gedoopt te Schiedam den 28en Februari 1691 en aldaar ongehuwd overleden den 24en November 1713 (begraven aldaar den ien December d.a.v.).

11. Elisabeth van der Heim, gedoopt te Schiedam den 2en Juli 1692 en aldaar overleden den 6en Maart 1693. (Zij werd den volgenden dag aldaar begraven).

den 9en Mei 1765, gehuwd te

leden den ien December 1749.

Sluiten