Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwd overleden aldaar den 29'° November 1841.

4. Carel van der Heim, gedoopt te Schiedam den 30en Augustus 1754 en aldaar den 2en September 1758 begraven.

5. Adriana van der Heim, gedoopt te Schiedam den i3en November 1757 en aldaar den 20en d.a.v. begraven. Zij was tweeling met:

6. Anna Elisabeth van der Heim, gedoopt te Schiedam den i3en November 1757 en aldaar den i3en Januari 1758 begraven.

VI. Mr. HENDRIK VAN DER HEIM, Heer van Baarland, Bakendorp en Oudelande, Raad 0773)i Schepen (1772 tot 16 October 1787), Regent van het Weeshuis der Hervormden (1784—1799) te Schiedam, Hoog-Heemraad van Schieland en Ontvanger der Convoijen en Licenten te Schiedam, geboren te Schiedam den 12en October 1751, overleden aldaar den i5en Maart 1799 (begraven den 2ien Maart d.a.v.), gehuwd te Schiedam den 20en December 1774 met Wilhelmina Elizabeth van Kerchem*) (15),

*) Zij hertrouwde te Schiedam den 3en November 1801 met Hermanus van Bol'Es, Wedr van Neeltje Prins.

Sluiten