Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regentes van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam (dochter van Mr. Arnoud van Kerchem, Heer van Baarland, Schout van Vennip en van Susanna Catharina Vermeren), geboren te Leiden den i4en September 1753, overleden te Schiedam den ien Januari 1817.

Uit hun huwelijk waren de navolgende vier kinderen:

1. Johanna Jacoba van der Heim, geboren te Schiedam den 7en October 1775 (gedoopt aldaar den I3en d.a.v.) en overleden te Rotterdam den 20en Maart 1857. Zij huwde te Schiedam den 5en Juli 1795 met Johannes Roelants, Lid van den Gemeenteraad en Kerkmeester der Hervormde Kerk te Schiedam (zoon van Johannes Hendricus Roelants, Tienraad van Breda, Regent van het Burgerweeshuis aldaar, eerst Substituut-Griffier te Breda, later Notaris te Princenhage, en van Catharina Canters), gedoopt te Breda den 20en December 1772, overleden te Gouda den 27en Juni 1835.

2. Wilhelmina Susanna Catharina van der

Sluiten