Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaerdt, geboren te Rotterdam den 2 2eu September 1826, overleden aldaar den 3ien Maart 1881, gehuwd te Rotterdam den 2Óen Juli 1848 met Adrianus van der Burg, (zoon van Willem van den Burg en van Jobina Uyl, weduwnaar van Wilhelmina Vermooten), geboren te Rotterdam den 30en Juli 1817, overleden te den

3. Hendrik Adriaan van der Heim Bosschaerdt, geboren te Rotterdam den 6en October 1828, overleden aldaar den 2en Mei 1866. Hij huwde te Rotterdam den 29en October 1862 met Geertrudis Catharina Immig (dochter van Johannes Nicolaas Immig en van Geertruida Booten), geboren te Rotterdam den ioen Juli 1835.

Hun huwelijk was kinderloos.

IIter. GERRIT VAN DER HEIM (in den aanvang genoemd), geboren te Hamm in Westphalen, werd den ioen September 1672 Vroedschap en den I4en dier maand Veertigraad der stad Delft. Hij overleed den 2ien October 1682. Hij huwde voor de eerste maal den i5en November 1648 met Jacomina Manrique de Lara

Sluiten