Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 4en Augustus 1652 en den 8en daaraanvolgende aldaar overleden.

4. Mr. Anthony van der Heim, die volgt III.

III. Mr. ANTHONY VAN DER HEIM, Veertigraad der stad Delft in 1687, Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1690, Raad en Rekenmeester der Leenen van de Staten van Holland en West-Friesland en Hoogheemraad van Delfland, geboren te Delft den 5en November 1653, overleden in de vergadering van »Hun Edel Groot Mogenden" den i2en December 1714, gehuwd te Delft den 27en Maart 1683 met Catharina Heinsius (weduwe van Dirk van Bleyswijck, dochter van Adriaan Heinsius, Veertigraad en Schepen te Delft, en van Maria Dedel), geboren te Delft den 23en Januari 1651, overleden te 's Gravenhage den 2 7ea Juli 1706 (begraven te Delft den 3ien Juli d. a. v.).

Uit hun huwelijk waren acht kinderen:

1. Gerard van der Heim, gedoopt te Delft den 12en Juli 1684, en aldaar den 17™ Augustus 1684 begraven.

2. Een doodgeboren zoon, begraven te Delft 4en Mei 1685.

Sluiten