Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Mr. ANTHONY VAN DER HEIM, Raadpensionaris van Holland en West-Friesland, Secretaris van de Generaliteits-Rekenkamer, Griffier der Leenen van Holland en West-Friesland, Raad en Thesorier-Generaal der Vereenigde Nederlanden, Groot-Zegelbewaarder van Holland, geboren te 's Gravenhage den 2gen November 1693, overleden op de reis tot herstel van gezondheid ondernomen naar Spa, te 's Hertogenbosch den x 6en Juli 1746, gehuwd te 's Gravenhage den 25en Mei 1721 met Catharina van der Waeyen (dochter van Jacob van der Waeyen, Grietman van Hemelumer Oldepheert *), en van Herbertina de Witt), geboren den 6en November 1694, overleden te 's Gravenhage den 30en November 1763.

Zij hadden de navolgende vijf kinderen:

1. Een dochter, geboren den 2en November 1723. Kort na de geboorte overleden.

2. Anthony van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 5en December 1724, overleden aldaar den 2eQ Januari 1725.

3. Mr. Jacob van der Heim, die volgt V.

4. Catharina van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 22en Maart 1729, overleden

*) Zie Van der Aa, Aardr. Woordenboek.

Sluiten