Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar den 2ien October 1771, gehuwd voor de eerste maal te 's Gravenhage den i3en September 1757 met Jacob Arent Baron van Wassenaer, Heer van Hazerswoude, beschreven in de Ridderschap van Holland, Raad in den Hove van Holland, Bailjuw der stad Brielle en landen van Voorne (weduwnaar van Emilia Catharina Barones Bentinck, zoon van Jacob Emmery Baron van Wassenaer, Heer van ZuidWaddingsveen, Raad en Burgemeester der stad Leiden, en van Anna Cornelia Martina van Baerle, Vrouwe van Hazerswoude), geboren den 2ien Februari 1721, overleden den ien Augustus 1767. Zij hertrouwt te 's Gravenhage den 3en December 1769 met Maurits Coenraad Gysbert Bernard George Baron Voigt von Elspe, genaamd von Voss, Heer van Rodenburg, Opperhofmeester van Z. D. H. den Prins van Oranje, overleden te Scheveningen den I2en Maart 1810.

Beide huwelijken waren kinderloos. Herbertina van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 29en Januari 1731, overleden aldaar den 9en April 1789, gehuwd te 's Gravenhage den 27en Juni 1758

Sluiten