Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terdam den 2 2cn April 1750, overleden te Breda den I2en Januari 1801, gehuwd te Rijswijk den 23enJuni 1790 met Benjamin Baron van der Borch, Heer van Hoogeveen, Drossaard der stad en Baronie van Breda, (zoon van Allard Philip Baron van der Borch en van Reiniera Charlotte Barones van Goltstein), geboren den 12en November 1741, overleden den 29en December 1804. Hij trouwt ten tweede male te 's Gravenhage den 29en Mei 1769 met Jacoba Carolina Barones van Wassenaer, Vrouwe van Hazerswoude en Hoogeveen (dochter van Jacob Arend Baron van Wassenaer en van Emilia Catharina Barones Bentinck, beiden te voren genoemd).

2. Hendrica Catharina van der Heim, geboren te Rotterdam den 24en Mei 1751, ongehuwd overleden te Rijswijk den 22en Juni 1814.

3. Jonkheer Mr. Paulus van der Heim, die volgt VI.

4. Anthonia van der Heim, geboren te Rotterdam den 20en November 1754, ongehuwd overleden te 's Gravenhage den 2 ien November 1837.

5. Jonkheer Mr. Anthony van der Heim, die volgt VIbis.

Sluiten