Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1818, geboren te Brussel den 8en Februari 1753, overleden te 's Gravenhage den 6en April 1823.

Hij huwde driemaal, i°. te Rotterdam den 2ien Maart 1784 met Jacoba Elisabeth Groeninx (dochter van Cornelis Groeninx en van Elisabeth Cornets de Groot), geboren te Rotterdam den 24en Augustus 1764, overleden aldaar den 4en December 1784.

Hij huwde 20. te Rotterdam den i4en Augustus 1791 met Agatha Philippina van der Does (dochter van Mr. Jan Hendrik van der Does, Heer van Goudswaard *), en van Jacoba Prins), geboren te Rotterdam den 25en Maart 1768, overleden aldaar den 7en Juli 1792.

Ten derden male huwde hij mede te Rotterdam den 1 ien September 1796 met Maria Aletta van der Hoeven (dochter van Johan van der Hoeven en van Henrietta Catharina Martha Barones van Zuylen van Nyevelt), geboren te Rotterdam den i2en Februari 1774, overleden te 's Gravenhage den 23en April 1833.

Uit het tweede huwelijk was één dochter en uit het derde werden twaalf kinderen geboren, die allen volgen:

*) Zoon van Mr. Johan van der Does en van Cornelia van der Heim (zie pag. 38).

Sluiten