Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Agatha Philippina van der Heim, geboren te Rotterdam den 28enJuni 1792, overleden aldaar in December 1798.

2. Jacoba Maria van der Heim, geboren te Rotterdam den 7en November 1797 en aldaar overleden den 7en Februari 1799*

3. Jonkvrouw Johanna Martha Maria van der Heim, geboren te Rotterdam den 4en April 1799, overleden te 's Gravenhage den 29eQ November 1869, gehuwd aldaar den 13en Augustus 1839 met Mr. Hendrik Jacob Baron van Doorn, Heer van Westcapelle (zoon van Abraham van Doorn en van diens eerste vrouw Pieternella Wilhelmina van Dishoeck, weduwnaar van Jonkvrouw Adriana Wilhelmina Magdalena Schorer).

Verheven tot den Nederlandschen adelstand met den titel van Baron, overgaande op zijne mannelijke nakomelingen bij recht van eerstgeboorte, 4 Juli 1829, toegelaten in de Ridderschap van Zeeland in 1833, Gouverneur van Zeeland en Oost-Vlaanderen, Minister van Binnenlandsche Zaken 1831—1836, Minister van Staat, Secretaris van Staat, Vice-President van den Raad van State 1841—1848, Opper-Hofmaar-

Sluiten