Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graaf van Lynden, toegelaten in de Ridderschap van Gelderland .1829, Districtscommissaris van Zutphen, Lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland, Commissaris des Konings in Zeeland 1860, Commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw, Groot-Officier in de orde van de Eikenkroon, Ridder der 3e klasse van den Rooden Adelaar van Pruissen, (zoon van Jan Carel Elias Graaf van Lynden en van Jonkvrouw Antonia Jacoba Margaretha van Pabst), geboren te Emmerik den 8en December 1809, overleden te Middelburg den i9en April 1876.

7. Willem Arnold van der Heim, geboren te Rotterdam den 23en November 1804, overleden te Amsterdam den 29en September 1811.

8. Jonkvrouw Hendrina Pauline van der Heim, geboren te Rotterdam den 20en Augustus 1806, overleden op den huize Honsdonk bij Ginneken den 2 5en Mei 1884, gehuwd te 's Gravenhage den 2Óen Maart 1839 met Mr. Willem Fran<;ois Emile Baron van der Borch van Verwolde, toegelaten in de Ridderschap van Noord-

Sluiten