Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brabant 1847, Rentmeester der Domeinen van Prins Frederik (zoon van Allard Philip Reinier Carel Baron van der Borch van Verwolde en van Johanna Philippina Helena Gerardina Barones Sloet), geboren op het kasteel Verwolde den i6ea Mei 1802, overleden te 's Gravenhage den i8euJuni 1849.

9. Jonkvrouw Aletta Quintine van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 2oenJuli 1807, overleden te 's Gravenhage den 2 2en October 1883.

10. Jhr. Mr. Anthonie Jacob van der Heim, toegelaten in de Ridderschap van ZuidHolland 1839, Griffier van de 2e Kamer der Staten-Generaal, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Amsterdam den 23en Februari 1809, overleden te 's Gravenhage den 30en October 1846, gehuwd aldaar den 25™ Juni 1845 met Jonkvrouw Henrietta Jacoba van der Heim (dochter van Mr. Johan Adriaan Ridder van der Heim en van Jonkvrouw Petronella Johanna Schorer), geboren te Middelburg den 8eu Juni 1825, overleden te 's Gravenhage den 23en Januari 1875.

Hun huwelijk was kinderloos.

Sluiten