Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Jonkvrouw Susanna Anthonia (Arnoldina ?) van der Heim, geboren te Amsterdam den i4en December 1810, ongehuwd overleden te 's Gravenhage den 24en Januari 1877.

12. Jonkvrouw Johanna Herbertina van der Heim, geboren te Amsterdam den i8en November 1811, ongehuwd te 's Gravenhage overleden den 9en December 1879.

13. Een levenloos kind, geboren te Voorschoten den 2oen November 1813.

VUis. Jhr. Mr. ANTHONY VAN DER HEIM, Schepen en Burgemeester van Rotterdam, Lid der rechtbank van eersten aanleg aldaar, Secretaris en Rentmeester van het Hoogheemraadschap van Schieland, verheven tot den Nederlandschen adelstand bij diploma van 24 November 1816, geboren te Rotterdam den 28eQ Maart 1756, overleden aldaar den 2en Maart 1831, gehuwd te Rotterdam den 25en Maart 1783 met Elisabeth van der Does, (dochter van Mr. Jan Hendrik van der Does, Heer van Goudswaard, en van Jacoba Prins), geboren te Rotterdam den 20en November 1763, overleden aldaar den 2 3en Maart 1826.

Zij hadden de navolgende elf kinderen:

Sluiten