Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleden aldaar den ioen October 1823.

10. Arnout Karel van der Heim, geboren te Rotterdam den 2ge* Mei 1802, tweeling met vorengaande, overleden aldaar den 30en October 1802.

11. Jacob van der Heim, geboren te Rotterdam, den 27en Augustus 1805, overleden aldaar in October d.a.v.

VII. Mr. JOHAN ADRIAAN (Ridder tot 1862) BARON VAN DER HEIM, Heer van Duivendijke, toegelaten in de Ridderschap van Zeeland 1819, President dier Ridderschap, Ontvanger der Registratie te Middelburg 1820, Griffier der Staten van Zeeland 1823, Minister van Financiën 1843, Lid van den Raad van State 1844, Gouverneur der Provincie in Zuid-Holland 1844—47, Minister van Binnenlandsche Zaken 1848, Curator der Leidsche Hoogeschool, Honorair Staatsraad 1861, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Commandeur der Orden van den Nederlandschen Leeuw en van de Eikenkroon. Bevestigd in den titel van Ridder*), overgaande op zijne wettige mannelijke afstammelingen bij recht

*) Die aan zijn vader door Napoleon I verleend was.

Sluiten