Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Middelburg den i9en Januari 1824, overleden te Florence den i3en Februari 1890.

Hij huwde tweemaal, i°. te Wassenaar den 28en October 1857 metJoHANNA Maria barones van Pallandt (dochter van Cornelis Herman baron van Pallandt en van Jonkvrouw Rudolphine Mathilda Theodora Sandberg), geboren op den huize »ter Beek", bij Lisse, den 2en November 1834, overleden te 's Gravenhage den 29eQ Maart 1865.

Hij huwde 20. te Berlijn den I5en April 1869 met COTILDE IsABELLE MARGARETHE von Schlieckmann (dochter van HeinrichWilhelm Ferdinand von Schlieckmann), geboren te Quarfurt (Pruissen) den i5en Januari 1842.

Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen, die hier volgen:

A. Jhr. Anthony Johan van der Heim, geboren te 's Gravenhage den i8eu Mei 1859, overleden te Interlaken (Zwitserland) den ien September 1886.

B. Jonkvrouw Rudolphine Mathilde Dorothea van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 2 ien September 1863.

5. Jonkvrouw Henrietta Jacoba van der Heim, geboren te Middelburg den 8en Juni

Sluiten