Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1825, overleden aldaar den 2 3en Januari 1875, gehuwd te Middelburg den 25en Juni 1845 met Jhr. Mr. Anthonie Jacob van der Heim, geboren te Amsterdam den 23en Januari 1809 (zie pag. 61).

6. Jhr. Adriaan Willem van der Heim, geboren te Middelburg den 25en Juli 1827, overleden aldaar den 6ea October 1839.

7. Jonkvrouw Pauline Henriette Maria van der Heim, geboren te Middelburg den 6en April 1829, overleden te 's Gravenhage den 3ea April 1873. Gehuwd aldaar den 8en Januari 1858 met Jhr. Aarnout Klerck, weduwnaar van haar zuster.

8. Jonkvrouw Godefrida van der Heim, geboren te Middelburg den 2Óen Februari 1832, overleden te 's Gravenhage den i8en November 1887.

9. Een levenlooze zoon, geboren te Middelburg den I3en Januari 1833.

Vlier. Jhr. Mr. GERLACH JOHAN HERBERT VAN DER HEIM, Raad van Delft, Raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, verheven tot den Nederlandschen adelstand bij diploma van 24 November 1816,

Sluiten