Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burgemeester van 's Gravenhage, Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Rotterdam den 2ien December 1761, overleden te Rijswijk den 7en Juli 1822. Gehuwd te 's Gra venhage den i7enJuni 1794 met Maria Henrietta Slicher, (dochter van Jan Slicher en van Jonkvrouw Louisa Adriana Geertruida van Kretschmar), geboren te 's Gravenhage den 3ien Augustus 1763, overleden aldaar den 20en Januari 1796.

Uit dit huwelijk was één dochter.

Jonkvrouw Maria Charlotta Jacoba van der Heim, geboren te 's Gravenhage den 3en Januari 1796, overleden aldaar den 29en Januari 1866. Gehuwd te 's Gravenhage den 25en Juli 1821 met Jhr. Mr. Jan de la Bassecour Caan, verheven tot den Nederlandschen adelstand 16 September 1815, toegelaten in de Ridderschap van ZuidHolland 1818, Raadsheer in het Hoog Gerechtshof, Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, (zoon van Mr. Hendrik Adriaan Caan en van Susanna Jacoba Johanna van Neck), geboren te 's Gravenhage den i3en April 1786, overleden aldaar den I4en November 1842.

Sluiten