Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Apollo. De afstammelingen van Klaas Roere werden geheeten de Heeren Uyt ten Pyl, naderhand bij verandering Hodenpijl. In het jaar 1323 werd het bewoond door Arnout van Hodenpijl.

»Voor dezen, lezen wij in »De Tegenwoordige Staat van Holland," stond in deze Heerlijkheid een deftig slot, 't welk de woonplaats der Edelen van Hodenpijl was, die men wil, ten tijde van Grave Willem den Derden, herwaarts uit Henegouwen overgekomen en uit den huize van Avennes afkomstig te zijn. In het jaar 1334 werd het door Heer Arent van Hodenpijl vernieuwd en verbouwd."

»In het jaar 1351 werd het door de Kabeljauwschen verwoest en is naxlien tijd niet weder uit zijne puinhoopen verrezen. Koenraad Kuser toch, die om het vermoorden zijns zoons, meer dan iemand, met haat tegen de Hoekschen vervuld was, rukte op bevel van Hertog Albrecht voor de sloten Hodenpijl, Duivenvoorde, Zandhorst, Heemstede, Warmond en Paddenstoel, die allen bemachtigd en vernield werden."

Sluiten