Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordig vindt men te Hodenpijl een groote boerenwoning tegenover de R. C. Kerk gelegen. Deze boerderij is »Hodenpijl" genaamd en men is geneigd aan te nemen dat het slot van dien naam vroeger aldaar gestaan heeft, daar men, bij het doen van uitgravingen in de jaren 1884 en later, de fundeeringen gevonden heeft van een groot gebouw en men thans nog bij het doen van grondwerken daar ter plaatse op zware metselwerken stuit.

Uit voorgaande aanhalingen mag men o. i. aannemen dat de »Hodenpijls" stammen uit het huis van AVENNES en ook dat zij omstreeks 1330 bewoners waren van het kasteel van dien naam, gelegen tusschen Delft en Schiedam.

Simon van Leeuwen geeft in zijn »Batavia Illustrata" op pag. 985—986 een Genealogie van »Hodenpijl" welke niet betrouwbaar is, daar hij dit geslacht reeds tusschen 1484 en 1500 in de mannelijke lijn laat uitsterven. Dit is echter foutief.

De Genealogie van »Van Leeuwen" zou juister zijn, wanneer uit het huwelijk van Jan Hodenpijl en Johanna van Barlaymont, behalve de genoemde zoon Jan, nog een jongere genoemd was, n.1. Dirck, die huwde met Alyd

Sluiten