Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Brederode, bij wie hij drie zonen en een dochter verwekte. De twee oudsten dier zonen, Dirck en Hendrik, sneuvelden in 1490 voor Brouwershaven. De jongste zoon Aldert vestigde zich te Schiedam, waar hij tweemaal huwde. 1. Rosa Sootgens en 2. Neeltje Gothe of Gotten.

Het geslacht Hodenpijl stierf vermoedelijk in de mannelijke lijn eerst uit met Jan Hodenpijl, geboren te Schiedam den ioen Mei 1706. Hij overleed ongehuwd te Wesel in November

I73I-

De laatste vrouwelijke afstammeling was vermoedelijk Hester Hodenpijl, zuster van Jan, voornoemd.

Zij huwde te Schiedam den 23en Juli 1727 met Paulus Gijsberti. De nakomelingen van dezen Paulus Gijsberti noemden zich Gijsberti Hodenpijl zoodat hij de stamvader van het in deze Genealogie te behandelen geslacht van dien naam is.

Er hebben nog tal van personen bestaan, die den naam Hodenpijl voerden, zonder dat het is mogen gelukken hun eene plaats in deze Genealogie te geven, uit gebrek aan de noodige eeeevens. Ook in onze Koloniën en in Amerika

Sluiten