Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt de naam nog wel eens voor, zonder dat de dragers van den naam iets meer weten te vertellen, dan dat zij van Hollandschen stam zijn en reeds 150 of 200 jaren geleden hunne voorouders geëmigreerd zijn.

Het is niet mogelijk geweest in de hierachter volgende Genealogie een afschrift of zelfs een uittreksel te geven van al de verlijbrieven, koopacten, testamenten, enz. die op de verschillende genoemde personen betrekking hebben. De voorraad is zoo groot, dat eenige deelen van ons werk gemakkelijk te vullen zouden zijn met bijlagen betrekking hebbende op de familie Gijsberti Hodenpijl. Voor hen, die daarin belang stellen kunnen wij, behalve het archief dat in het bezit is van de familie zelve, nog verwijzen naar R. Boitet, Beschrijving van Delft, Kerkelijke Historie en Oudheden, de Navorscher, van Gouthoven, Oudheidsbeschrijver van het Bisdom Utrecht, Archief vroegere en latere mededeelingen Zeeland, Reg. Joanni te Harlem, Museum Meermanno Westreenianum, »de Riemer, Beschrijving van 's Gravenhage", »van Mieris, Groot Charterboek", »Reg. Carthus", »de Nederlandsche Leeuw", »J. van Leyden", »Chron. Belge", >Leenregis-

Sluiten